GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda TOPTAN ürün siparişleriniz de , size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Ürün sevkiyat masrafı olan  200 TL  altı siparişlerde kargo bedeli , alıcısı tarafından ödenecektir.

4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır.

Böyle bir durumda alıcı cayma hakkını kullanamaz. Ödeme iadesi gerçekleştirilmez.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Tedarikçinin ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Tedarikçi'ye ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICIYA ’ya ait olacak şekilde TEDARİKÇİ’ye iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9. Tedarikçi’nin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın bekleyebileceklerini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına belirli bir süre içerisinde içerisinde aktarması olasılığı banka politikasıyla ilgilidir.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.

Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Kullanıldığı bilinir yada kontroller sonrasında tespit edilir, müşteri cayma hakkından yararlanamaz. Cayma hakkından dolayı ürün ve ürünle birlikte fatura, kargo taşıma ücreti ödenerek iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

11. ALICI;

Satın aldığı ambalaj ürünleri ve aksesuarlarının kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi ) gün içerisinde, satın almış olduğu ürünlerin açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartıyla TEDARİKÇİ’ye aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirerek, gerekçe göstererek malı ret etme cayma hakkını kullanabilir. Gerekçe göstermeden yapılan ret etme ve iade işlemlerin de mevcut kargo ve yapılmış masrafları karşılamak zorundadır.

 

12. TEDARİKÇİ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

{FIRMAUNVAN}
{FIRMAADRES}
{FIRMATELEFON}
{FIRMAEPOSTA}

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 7 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI her bir siparişinde, bir defa ya mahsus cayma hakkını kullanabilir.

15. Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde TEDARİKÇİ’ ye iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16. Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

İADE KOŞULLARI:

18. TEDARİKÇİ,

Cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında tedarikçi’ nİn zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

20. ALICI,

 

Ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrü de düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı tedarikçi’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), eczanelink.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.